Image Hosted by ImageShack.us

Sekcja Sztuki Współczesnej Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego Home    -   Forum   -   Księga Gości   -   Kontakt
  O nas |Działalność |Realizacje |Projekty |Nasze pisanie |Wywiady  
     
 
 

Image Hosted by ImageShack.us

 
 
     
 
- Absolwenci
- Galeria
- Linki
   
 
  Nowości  
 

Rozpoczął się rok akademicki 2006/2007. Mamy nadzieję, że i w tym roku uda nam się zrobić coś ciekawego. Zapraszamy !!

 
  Działalność  
 

List protestacyjny

Pragniemy wyrazić swój protest przeciwko decyzjom części radnych sejmiku województwa łódzkiego, które w konsekwencji doprowadziły do odrzucenia projektu dofinansowania budowy filii łódzkiego Muzeum Sztuki. Zdarzenie to miało miejsce na sesji sejmiku dnia 28 marca 2006 r.

 

Uważamy, że zaprzepaszczenie tej wieloletniej inwestycji kulturalnej byłoby ogromną stratą dla miasta. Łódź nie posiada jasno określonej drogi rozwoju, a co za tym idzie ukształtowanej tożsamości. Czy ten „region w środku Europy”, hasło promocyjne Województwa Łódzkiego, ma być pustynią kulturalną? Stworzenie z Naszego miasta ośrodka sztuki i kultury jest jedną z realnych możliwości progresu, ku któremu zostały zrealizowane już pewne przedsięwzięcia (m.in. festiwal Camerimage czy Fotofestiwal). Co do tożsamości, miasto przestałoby kojarzyć się jedynie z ruinami fabryk i ogromnym bezrobociem. Ponadto warto przypomnieć, że logo Łodzi stanowi kompozycja charakterystyczna dla dzieł Władysława Strzemińskiego, artysty, który ofiarowując miastu kolekcję sztuki nowoczesnej zapoczątkował istnienie Muzeum Sztuki.

Muzeum to posiada zbiory sztuki współczesnej sławiące nasze miasto w całej Polsce i Europie. Powierzchnia dotychczasowego muzeum pozwala na wystawienie 5% zbiorów, reszta znajduje się w piwnicach. Od niedawna muzeum jest współfinansowane jako instytucja przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarząd Województwa Łódzkiego. Stwarza to nowe możliwości, ale też zagrożenie, że ze względu na brak przestrzeni wystawienniczej zbiory mogą zostać częsciowo przeniesione do innego miasta.

Filia Muzeum byłaby szansą na nowe miejsca pracy, a przede wszystkim przywróciłaby Łodzi pozycję na turystycznej i kulturalnej  mapie Polski.

Apelujemy o wzięcie pod uwagę powyższych argumentów i pozytywne rozpatrzenie projektu budowy filii Muzeum Sztuki w Manufakturze.

 


Łódź, 17  I  2006

 

                    Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Sztuki Współczesnej UŁ.

 

         Spotkanie odbyło się 17 I br. w Katedrze Historii Sztuki UŁ pod przewodnictwem opiekuna SSW mgr Pauliny Sztabińskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Radosław Husak, Igor Gałązkiewicz, Paulina Bocianowska, Klaudia Kasińska, Katarzyna Jeżowska, Katarzyna Tomczak, Adelina Frydel.

         Omawiane były sprawy organizacyjne związane z otwarciem wystawy fotografii zatytułowanej „Wyłowieni z sieci”, planowanej na 9-ego lutego 2006 r. w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych oraz w Piano Cafe. Przedyskutowano między innymi kwestie związane z wernisażem, zorganizowaniem noclegów dla artystów spoza Łodzi oraz patronatem medialnym i rozpropagowaniem imprezy w środowisku akademickim.

         Zgłoszone zostały również pewne uwagi techniczne dotyczące strony internetowej SSW, mające głównie na celu jej uatrakcyjnienie i rozbudowanie o nowe działy.

         W czasie spotkania omówiono regulamin konkursu na logo i identyfikację graficzną Katedry Historii Sztuki UŁ organizowanego przez SSW. Rozmawiano na temat kwestii uczestnictwa, ewentualnych nagród oraz planowanej wystawy pokonkursowej. Przedyskutowany został skład Jury oraz zmiany w regulaminie konkursu zaproponowane przez opiekuna SSW. Regulamin w ostatecznej wersji zamieszczony został na stronie:  www.art2day.uni.lodz.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym.

         W czasie zebrania poruszono również temat ewentualnych wspólnych spotkań i odczytów z Kołem Naukowym Kulturoznawców UŁ. Umożliwiłyby one skonfrontowanie różnych, często niemal skrajnie odmiennych punktów widzenia.

         Podjęty został temat możliwości zorganizowania kolejnej, tym razem indywidualnej wystawy fotografii Pawła Fabiańskiego.

         Rozważano także możliwość cyklicznych spotkań z dyrektorami galerii, oraz absolwentami naszej Katedry czynnie zajmującymi się krytyką i teorią sztuki. Jako miejsce spotkań poza Katedrą Historii Sztuki zaproponowano księgarnię Mała Litera, w której odbywają się różnego rodzaju odczyty i referaty. Na pierwsze spotkanie SSW planuje zaprosić Panią Krystynę Potocką-Suwalską kierownika łódzkiej Galerii Manhattan. Termin spotkania wstępnie wyznaczono na 21ego lutego br.

                                                                                        Przygotowała Adelina Frydel

 


Łódź, 6 grudnia 2005

                                                                                 Sekcja Sztuki Współczesnej

Koła Naukowego Historyków Sztuki

ul. Franciszkańska 1/5

                                                                                                               91-434    Łódź

 

 Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Sztuki Współczesnej

 

         6 grudnia 2005 w Katedrze Historii Sztuki UŁ odbyło się kolejne spotkanie SSW, które poprowadziła mgr Paulina Sztabińska. Gościem specjalnym był Michał Kędzierski z Działu Informacji i Promocji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli: Radosław Husak, Igor Gałązkiewicz, Paulina Bocianowska, Ewa Bromberkowska, Klaudia Kasińska, Katarzyna Jeżowska, Katarzyna Tomczak, Adelina Frydel, Neli Simowa.

W czasie spotkania omawiana była między innymi organizacja wystawy zdjęć pt. „Wyłowieni z sieci” planowanej na luty 2006 roku. Uczestnicy zebrania brali udział w selekcji proponowanych zdjęć, które mają zostać zaprezentowane. Przedyskutowano kwestie związane z uczestnictwem w wystawie, patronatem medialnym, plakatem promującym wystawę oraz dotacją przyznaną na ten cel przez Uniwersytet Łódzki dzięki pomocy osób z Działu Informacji i Promocji UŁ.

 Omówiono również problemy i nowe pomysły związane z funkcjonowaniem strony internetowej SSW, której administratorem jest Paulina Bocianowska.

 

Przygotowała Adelina Frydel


15 listopada 2005

 Sekcja Sztuki Współczesnej

Koła Naukowego Historyków Sztuki

ul. Franciszkańska 1/5

Łódź

  Sprawozdanie z zebrania Sekcji Sztuki Współczesnej

 

W spotkaniu uczestniczyły:

Paulina Bocianowska, Ewa Bromberkowska, Katarzyna Jeżowska, Adelina Frydel. Spotkanie poprowadziła opiekunka Koła mgr Paulina Sztabińska.

Na spotkaniu omówiono szczegóły organizacji planowanego konkursu na logo i identyfikację graficzną Katedry Historii Sztuki, kwestię ewentualnych nagród i jury konkursowego. Omówiono też pomysł zorganizowania wystawy sztuki internetowej pod roboczym tytułem „Wyłowieni z sieci” planowanej na luty 2006 wyznaczono także następne spotkanie na grudzień.

 

Przygotowała Adelina Frydel


18 października 2005

 Sekcja Sztuki Współczesnej

Koła Naukowego Historyków Sztuki

ul. Franciszkańska 1/5

Łódź

 Sprawozdanie z zebrania organizacyjnego Sekcji Sztuki Wpółczesnej

 W spotkaniu uczestniczyły:

Paulina Bocianowska, Patrycja Dąbrowska, Katarzyna Tomczak, Neli Simowa, Ewa Wierzbowska, Katarzyna Jeżowska, Adelina Frydel. Spotkanie poprowadziła opiekunka Koła mgr Paulina Sztabińska.

Na spotkaniu omówiono założenia na rok akademicki 2005/2006. Dyskutowano nt. podania o dotację na działalność naszego Koła, planowaną wystawę na wiosnę 2006, oraz zaproponowano tematy referatów, wyznaczono także następne spotkanie na listopad.

 Przygotowała Adelina Frydel


Mgr Paulina Sztabińska

Katedra Historii Sztuki UŁ

 SPRAWOZDANIE

Z działalności Sekcji Sztuki Współczesnej Koła Naukowego Historyków Sztuki działającej przy Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego w  roku akademickim 2004/2005

 W roku akademickim 2004/2005 odbyło się pięć spotkań Sekcji Sztuki Współczesnej Koła Naukowego Historyków Sztuki. Podczas każdego z nich, jeden z uczestników Sekcji wygłaszał referat zakończony na ogół żywą dyskusją. Spotkania odbywały się w następującym porządku:

 - 9 listopada 2004 – referat Magdaleny Karkowska, Kobieta w sieci. Autorka w czasie wystąpienia poruszyła problem roli kobiety w sztuce i współczesnych mediach.

- 3 grudnia 2004 – referat Anny Krysztofiak, Współczesny mit kastrata. Celem referatu było zwrócenie uwagi na stereotypy jakie pojawiły się wokół problemu kastratów, oraz ich rolę i sposób prezentacji w sztuce.

- 14 stycznia 2005 – referat Anny Krysztofiak,  Łóżko w sztuce. Sposoby prezentacji łóżka w sztuce dawnej i współczesnej.

- 18 marca 2005 - referat Żanety Sierny, Nie będziesz miał dżinsów cudzych przede mną – czyli Bolls, Absolut i Benetton. Autorka poruszyła zagadnienia relacji między sztuką i reklamą.

- 15 kwietnia 2005 – referat Katarzyny Jeżowskiej, Krzesło w sztuce. Autorka przedstawiła różne koncepcje związane z projektami krzeseł, jakie pojawiły się w wieku XX.

  W dniach 6 – 9 maja 2005 planowany jest wernisaż i wystawa prac studentów ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

     W ramach upowszechniania sztuki i zachęcenia studentów do uczestniczenia w życiu artystycznym i kulturalnym Łodzi, członkowie Sekcji starają się informować studentów o aktualnych wystawach i wydarzeniach artystycznych w Łodzi i innych miastach Polski.

       W roku akademickim 2005/2006 Sekcja Sztuki Współczesnej planuje poszerzyć swoją działalność o spotkania z łódzkimi artystami oraz pracownikami galerii i muzeów, a także zorganizować regularny cykl wystaw indywidualnych wyróżniających się studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.


18 marca 2005

Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Sztuki Współczesnej

 W dniu 18 marca 2005 roku w sali 206 w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Sztuki Współczesnej. Udział w spotkaniu wzięli:

 

1.        mgr Paulina Sztabińska – opiekun

2.        Magdalena Karkowska – przewodnicząca

3.        Żaneta Sierny

4.        Magdalena Maciaszczyk

5.        Katarzyna Tymiec

6.        Katarzyna Tomczuk

7.        Adelia Frydel

8.        Katarzyna Jeżowska

9.        Magdalena Katarzyna Wenecka

  W czasie spotkania Żaneta Sierny wygłosiła referat zatytułowany: Nie będziesz miał dżinsów cudzych przede mną – czyli Bolls, Absolut i Benetton. Autorka poruszyła zagadnienia relacji między sztuką i reklamą. Pytaniami, które sprowokowały dyskusję były problemy:

 - czy współczesną reklamę można traktować jako dzieło sztuki?

 - czy i w jakim stopniu współczesna reklama zachowuje autonomię artystyczną w stosunku  

   do celów marketingowych?

 - problem cenzury w reklamie: czy reklamie wszystko wolno?

 - przegląd najciekawszych reklam o charakterze artystycznym: stworzonych dla firm  „Benetton” i „Absolut”

   W czasie spotkania poruszone zostały również kwestie związane z planami zorganizowania cyklu wystaw studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.


 Mgr Paulina Sztabińska

Katedra Historii Sztuki UŁ

 SPRAWOZDANIE

Z działalności Sekcji Sztuki Współczesnej Koła Naukowego Historyków Sztuki działającej przy Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2003/2004

                                              W roku akademickim 2003/2004 na wniosek studentów IV roku historii sztuki UŁ utworzona została Sekcja Sztuki Współczesnej. Opiekunem Sekcji została mgr Paulina Sztabińska.

          Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 18.XII. 2003 r. Miało ono na celu ustalenie zasad działalności Sekcji oraz ustalenie samorządu. Przewodniczącą Sekcji została Magdalena Karkowska (studentka IV roku) zastępcą Katarzyna Tośta (IV/V rok) natomiast sekretarzem Anna Olszaca (IV rok).

          W roku akademickim 2003/2004 odbyło się łącznie sześć spotkań Sekcji Współczesnej Koła Naukowego Historyków Sztuki. Podczas każdego z nich, jeden z uczestników Sekcji wygłaszał referat zakończony na ogół żywą dyskusją. Spotkania odbywały się w następującym porządku:

-          08 stycznia 2004 – referat Anny Olszackiej: Życie kulturalne – pojęcie kultury „wysokiej” i „masowej” . Odczyt wygłoszony był na podstawie materiałów zebranych podczas pobytu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Jyvaskyla w Finlandii.

-          22 marca 2004 – referat Anny Olszackej: Zróżnicowanie kulturowe. Odczyt wygłoszony był na podstawie materiałów zebranych podczas pobytu na Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Jyvaskyla w Finlandii.

-          16 kwietnia 2004 – referat Magdaleny Karkowskiej i Katarzyny Tośty (studentek IV roku historii sztuki): Zmiana paradygmatu odbioru, czyli net – art. Zwielokrotnienie gestu artystycznego.

-          14 maja 2004 – referat Anny Krzysztofiak (studentki III roku historii sztuki): Ciało na przełomie XX i XXI wieku

-          21 maja 2004 – referat Dagmary Smulewicz (studentki II roku historii sztuki): Lomografia

     

       W ramach upowszechniania sztuki i zachęcenia studentów do uczestniczenia w życiu artystycznym i kulturalnym Łodzi, członkowie Sekcji opiekują się gazetką ścienną na której umieszczane są zaproszenia na wystawy, konferencje i inne wydarzenia warte uwagi. W miarę możliwości Sekcja stara się również informować o imprezach kulturalno – artystycznych w innych miastach Polski.

       W roku akademickim 2004/2005 Sekcja Sztuki Współczesnej planuje poszerzyć swoją działalność o spotkania z łódzkimi artystami oraz pracownikami galerii i muzeów, a także stworzyć stronę internetową z linkiem odsyłającym do głównej strony Koła Naukowego.

 

     
 
 
 
O nas | Działalność | Realizacje | Projekty | Nasze pisanie | Wywiady
Copyright 2006 ®SSW    Home    -   Forum   -   Księga Gości   -   Kontakt   Template by Finerdesign.com
 

webadmin > Paulina Bocianowska > art2day@op.pl > 4850387