Image Hosted by ImageShack.us

Sekcja Sztuki Współczesnej Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego Home    -   Forum   -   Księga Gości   -   Kontakt
  O nas |Działalność |Realizacje |Projekty |Nasze pisanie |Wywiady  
     
 
 

Image Hosted by ImageShack.us

 
 
     
 
  Absolwenci
  Galeria
  Linki
   
 
  Nowości  
 

Rozpoczął się rok akademicki 2007/2008. Mamy nadzieję, że i w tym roku uda nam się zrobić coś ciekawego. Zapraszamy !!

 
  Absolwenci  
 

 Sekcja Sztuki Współczesnej istnieje już przeszło 2 lata. Jej założycielki ukończyły studia i pracują w różnych instytucjach, gdzie zajmują się sztuką współczesną. W dziale tym będziemy śledzić informacje o poczynaniach naszych absolwentów i umożliwiać kontaktowanie się z nimi. Ponieważ wiele osób, które studiowały na naszym kierunku przed powstaniem Sekcji, w sposób czynny zajmuje się zagadnieniami związanymi ze sztuką współczesną, pracują na wyższych uczelniach, w instytucjach artystyczno - kulturalnych oraz innych miejscach związanych z badaniem, eksponowaniem lub promocją sztuki najnowszej, będziemy starali się podtrzymywać z nimi kontakt i informować o projektach, nad jakimi pracują.

                                                                                           Paulina Sztabińska

 

Karolina Jabłońska

W 2001r. obroniła pracę magisterską pt. „Co po unizmie? Próby kontynuowania koncepcji unizmu w twórczości artystów polskich po drugiej wojnie światowej”, której fragment został opublikowany na łamach Zeszytów ASP (10/01). Obecnie pisze pracę doktorską, w której porusza problem autonomii sztuki współczesnej.

Interesuje ją twórczość przedstawicieli łódzkiej awangardy: podczas trzeciej części sesji „Sztuka w Łodzi” wygłosiła referat poświęcony późnej twórczości Stefana Krygiera, jest również autorką kalendarium życia i twórczości Stefana Wegnera zamieszczonego w katalogu wystawy, która towarzyszyła obchodom 60- lecia istnienia ASP w Łodzi.

Od 2004r. pracuje w Dziale Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi.


Image Hosted by ImageShack.usGabriela Jarzębowska

Ur. 01.06.1982 w Łodzi. Ukończyła historię sztuki ze specjalnością krytyka sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Praca magisterska napisana pod kierunkiem profesora Grzegorza Sztabińskiego dotyczyła związków sztuki postmodernistycznej z tradycją. Obecnie studentka podyplomowych studiów kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w Ozonie, Obiegu, Magazynie Sztuki, Puzdrze oraz łódzkim portalu o sztuce www.lodz-art.pl

Autorka wstępu do katalogu wystawy Ireny Nawrot w Galerii FF w Łodzi. Współpracowała z Galerią Manhattan, Galerią FF oraz Galerią Fotografii i Nowych Mediów w Gorzowie Wielkopolskim. Indywidualna wystawa twórczości fotograficznej w galerii Piano Cafe w marcu 2006.


 

Image Hosted by ImageShack.usAgnieszka Kulazińska

 

Dyplom luty 2002 roku, praca magisterska pt. Funkcje przypadku w sztuce współczesnej. Od jesieni 2002 roku współpracuję z Galerią „Manhattan” w Łodzi. Pracowałam m.in.: przy  realizacji projektu artystyczno-społecznego „Kobieta na duszę”, organizacji wystawa i panel dyskusyjny Po projekcie „Łódź/Boot/Lodka” , spotkania performace z cyklu Między rzeczywistością a nierzeczywistością (Grażyna Borowik, Anna Pawłowska-Klimczak, Teresa Murak, Magdalena Samborska, Ewa Świdzińska), przygotowaniu prezentacji Galerii na ART. POZNAŃ 2004 i ART. POZNAŃ 2005, redakcji strony internetowej Galerii. Zapraszam wszystkich na stronę http://free.art.pl/galeria_manhattan 

Od 2004 roku razem z Maciejem Henrykiem Zdanowiczem, studentem ASP w Łodzi odpowiedzialna jestem za Galerią Promocji Młodych działającą przy Bałuckim Ośrodku Kultury RONDO. Zajmuje się ona głównie promocją młodych twórców, rozpoczynających własną, samodzielną drogę artystyczną. Wspólnie staramy się stworzyć miejsce otwarte na nowe pomysły, idee, strategie artystyczne i edukacyjne. Zrealizowaliśmy m.in.: wystaw Sylwii Sokolickiej, „FOTO-GRAFIKA” (laureatka w 22. Konkursie im. Wł. Strzemińskiego) – katalog, „Bajki i nie tylko...” – wystawa ilustracji książkowych Ewy Trzewikowskiej i Sylwii Sokolnickiej (laureatek w 22. Konkursie im. Wł. Strzemińskiego), wystawę pracownii prof. Romy Hałat, projekt I Spotkań Artystycznych ASPEKTY – HIPERMARKET (strona internetowa projektu w budowie).

Najnowsze projekty to m.in. wystawy: trzech absolwentek ASP w Łodzi p.t. Grafika dyplom 2005, młodego plakatu polskiego Fresh masters. Młody Plakat Polski oraz projekt Oblicz Łodzi – Postscriptum. Centrum podejmujący problem przestrzeni miejskiej jako przestrzeni dialogu, zmuszającej do podejmowania  problemów artystycznych, społecznych, filozoficznych, wymuszających pewne postawy/zachowania.

Dodatkowo realizuję dwa  projekty edukacyjne Unikatowa Łódź, Sensy i nonsensy awangardy.

Publikuje teksty o sztuce współczesnej m.in.: w EXIT. Nowa Sztuka w Polsce

kontakt: a.kulazinska@wp.pl


Image Hosted by ImageShack.usAnna Leśniak

ur. 20.07.1978 w Bielsku-Białej

 Absolwentka Historii Sztuki ukończonej na Uniwersytecie Łódzkim w 2003 roku oraz Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2004). Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Działań Multimedialnych, aneksy w Pracowni Projektowania Graficznego i w Pracowni Rysunku i Malarstwa.

 Praca:

Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Łódzka.

 Wystawy, konkursy.

 •  2002 –stypendium artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie.

 •  czerwiec 2004 wystawa plakatu - wybranych prac konkursowych na temat Ateny 2004  w nowym Centrum Olimpijskim w Warszawie.

 •  luty – marzec 2005  uczestnictwo w wystawie najlepszych dyplomów 2004, praca z grafiki projektowej, cykl plakatów reklamujących bieliznę marki Triumph, Muzeum Włókiennictwa, Łódź.

 •  marzec 2005 – nominacja pracy multimedialnej do nagrody w kategorii video-art na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Offensiva 2005, Wrocław.

 •  marzec 2005 –wystawa dyplomowych prac studentek  Pracowni Rysunku i Malarstwa ad. Włodzimierza Stelmaszczyka. Galeria Forum, Śródmiejskie Forum Kultury, Łódź.

 •  czerwiec-lipiec 2005 – „Aktywistki” – wystawa malarstwa. „Lutnia”, Bałucki Ośrodek Kultury.

 •  Październik 2005 „Aktualności”, malarstwo, multimedia, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Twórczych, Łódź

 •  Październik 2005 – Udział w wystawie multimedialnej „Czy-ja to płeć?” w ramach festiwalu „Progressteron”, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice

 •  Październik 2005 – Udział w projekcie Hipermarket, Bałucki Ośrodek Kultury, Galeria Rondo.

 Konferencje naukowe i publikacje:

 •  kwiecień 2002 - udział w konferencji naukowej: „Pogranicza sztuki”, (referat pt. Warsztat Formy Filmowej a intermedialność sztuk) organizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały z sesji wydane w: „Pogranicza sztuki”, red. J. Jagla, E. Kubiak, Uniwersytet Łódzki 2003”.

 •  maj 2003 - udział w sesji „Poetyka anomalii cielesnej. Ciało zdefiniowane w tekście i w obrazie” organizowanej przez Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Temat referatu: „Redefinicja ciała i osobowości w dobie rozwoju cybernetyki na podstawie realizacji Stelarca

 •  marzec 2004 – udział w konferencji naukowej: „Komizm w sztuce” (referat pt. Komizm w sztuce Łodzi Kaliskiej) organizowanej przez Klub Młodych Historyków Sztuki przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w Warszawie.

 artykuł pt. New Pop w: Łódź Kaliska - New Pop, red. Łódź Kaliska, Stowarzyszenie Artystyczne Łódź Kaliska, Łódź 2004.

Tłumaczenie w węgierskim wydawnictwie „Balkon” 2004 nr 8.

 Organizacja wystaw:

 •  marzec 2005 – organizacja wystawy dyplomowych prac studentek  Pracowni Rysunku i Malarstwa ad. Włodzimierza Stelmaszczyka. Galeria Forum, Śródmiejskie Forum Kultury, Łódź. Projekt plakatu i folderu, Tekst w materiałach promocyjnych wystawy.

 •  Listopad 2005 – Organizacja wystawy „Od Ado Z”. Prezentacja prac studentów pracowni Malarstwa i Rysunku ad. Włodzimierza Stelmaszczyka i ad. Przemysława Wachowskiego, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Twórczych, Łódź. Tekst w materiałach promocyjnych wystawy.

 •  Listopad – grudzień 2005 – współpraca z Galerią Manhattan przy organizacji wystawy francuskich artystów „Just a Doubt”. Teksty w katalogu wystawy.

kontakt: anna.lesniak@autograf.pl


Image Hosted by ImageShack.usJoanna Matuszak

          filolog i historyk sztuki:

· czerwiec 1994 – dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (praca dyplomowa p.t. Various Techniques of Presenting a Poem)

· październik 1999 – dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia angielska, UŁ (praca magisterska p.t. Sex, Sexuality and Feminist Attitudes: Angela Carter and Ian McEwan)

· styczeń 2005 – dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku historia sztuki, UŁ (praca magisterska p.t. Wyzwolenie kobiety w sztuce współczesnej)

- kilkuletnie doświadczenie w pracy jako lektor języka angielskiego (m.in. w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego), tłumacz przysięgły języka angielskiego (tłumaczenia z dziedziny sztuki, np. materiały Sesji Naukowej Sztuka i jej przemiany po upadku totalitaryzmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, 1998) oraz pracownik prywatnej galerii sztuki użytkowej

- obecnie stażystka w dziale kuratorskim w National Muzeum of Women in the Arts w Waszyngtonie DC, gdzie prowadzi badania dotyczące dzieł wchodzących w skład stałej kolekcji oraz twórczości artystek

- zainteresowania: sztuka współczesna, w szczególności sztuka i teoria feministyczna, sztuka awangardy polskiej i rosyjskiej

- publikacje:

· “Feminist artistic strategies: from humanism to new humanism”, Art Inquiry, Łódź 2005


Image Hosted by ImageShack.us Agnieszka Rejniak-Majewska

Studia magisterskie ukończyła w r. 2000, pisząc pracę o ironii w sztuce współczesnej. W lipcu 2004 r. obroniła swoją rozprawę doktorską, zatytułowaną „Problem racjonalności sztuki w dyskursie teoretycznym i twórczości artystycznej późnego modernizmu i postmodernizmu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Sztabińskiego w czasie 4-letnich studiów doktoranckich w Katedrze Historii Sztuki.

Od 2004 roku jest pracownikiem Katedry Estetyki Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi zajęcia konwersatoryjne i seminaria z zakresu estetyki, metodologii historii sztuki, teorii obrazu oraz historii sztuki współczesnej. Interesuje się relacjami pomiędzy refleksją estetyczną a sztuką, obszarami napięć rysujących się pomiędzy założeniami artystycznymi i historyczną genezą dzieł a ich późniejszą kulturową recepcją i interpretacją, filozoficznymi i krytyczno-kulturowymi aspektami twórczości artystycznej, działalności historyka i krytyka sztuki. Specjalność (związana z doktoratem) to sztuka i krytyka amerykańska 2 poł. XX w. oraz współczesna anglosaska teoria sztuki o poststrukturalistycznej orientacji. Hobby („naukowe”) - początki kina, film awangardowy, awangardowe koncepcje obrazu i widzenia.

Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Exit. Nowa sztuka w Polsce”, i w „Dyskursie”.

Kontakt - e-mail:  AgnieszkaRejniak@filozof.uni.lodz.pl


Image Hosted by ImageShack.us Paulina Sztabińska

         Magister historii sztuki, pracownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładu Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dwukrotna stypendystka Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Laureatka konkursu na najlepszą pracę magisterską napisaną w 2003 roku w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego (nagroda I stopnia – temat: Główne kierunki poszukiwań twórczych w polskiej abstrakcji geometrycznej II połowy XX wieku) oraz konkursu Europrimus dla ambitnej i przedsiębiorczej młodzież akademickiej, organizowanego pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

       Zainteresowania badawcze koncentruje na sztuce XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem awangardy i przemian, jakim podlegała na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat) oraz zagadnieniach związanych z postmodernizmem Jest autorką publikacji naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom sztuki minionego stulecia (np. Light as the source in Polish Geometrical Art, „Inferno. Journal of Art History” wyd. University of St. Andrews, Scotland 2003, vol. 7; Human Reification in Figurative Painting and Sculpture of the First Half of the 20th Century, “Art Inquiry” 2005, vol. VII [XVI])  oraz wielu tekstów krytycznych dotyczących twórczości współczesnych polskich artystów (publikowanych między innymi na łamach „Formatu”, „EXIT. Nowa sztuka w Polsce”, „Oro. Kwartalnika rzeźby”, „Arteonu”, „Art&Business”). Brała udział w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

       Prowadzi zajęcia ze sztuki nowoczesnej i współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rzeźby, sztuki performance, oraz analizy tekstów źródłowych pisanych przez artystów, teoretyków i filozofów związanych z awangardą i postmodernizmem. Druga część badań skoncentrowana jest wokół współczesnych dylematów kultury wywołujących zainteresowanie wśród młodych artystów i odbiorców sztuki. Dotyczą one między innymi związków sztuki z modą i reklamą, wpływu nowych mediów na postrzeganie sztuki i kultury oraz zagadnień rzeczywistości wirtualnej.

Aders e-mail: p_sztabinska@op.pl


Image Hosted by ImageShack.us Beata Śniecikowska

          Ukończyłam filologię polską (1995-2000, praca magisterska: Haiku polskie a dalekowschodnia tradycja gatunku, promotor – prof. dr hab. G. Gazda) i historię sztuki (1998-2003, praca magisterska: Problem powiązań między literatura a plastyką dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, promotor – prof. dr hab. G. Sztabiński) w Uniwersytecie Łódzkiem. W latach 2000-2005 odbywałam studia doktoranckie w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ, gdzie w marcu 2005 obroniłam pracę doktorską pt. Instrumentacja dźwiękowa w poezji dwudziestolecia międzywojennego (promotor: prof. dr hab. G. Gazda, recenzenci: prof. dr hab. A. Okopień-Sławińska, prof. dr hab. W. Bolecki). Jestem stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium prof. dr hab. W. Boleckiego (badanie modernizmu w literaturze polskiej).

            Aktualnie pracuję jako adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ. Współpracuję m.in. z Galerią Manhattan w Łodzi (realizacja projektu „Muzeum Wyobraźni”), Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Sieradzu (zajęcia z historii sztuki polskiej i powszechnej ), Łódzkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (warsztaty literackie).

Główne kierunki moich zainteresowań to związki literatury i sztuk wizualnych oraz literaturoznawstwa i historii sztuki, problemy audialności sztuki słowa (instrumentacja dźwiękowa w europejskiej poezji awangardowej), inspiracje dalekowschodnie w polskim modernizmie.

kontakt:  bsniecikowska@o2.pl  

PUBLIKACJE:

Książki:

Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Universitas (w druku).

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 •        „Niepoważna” twórczość Stanisława Barańczaka - czy „Pegaz zdębiał”
  z „chirurgiczną precyzją”?
  , „Fraza” 2000, nr 1/2 (27/28).

 •        „Góra w zieleni” i „twierdza w chmurze” - o poetyce japońskich i polskich haiku, „Fraza” 2001, nr 4 (34).

 •        Gra w słowa (i sensy) [o prozie Wojciecha Kuczoka], "Tygiel Kultury" 2002, nr 10-12.

 •        Hasła: Kazanie, Kolęda, Lament, Zwierciadło, [w:] Słownik rodzajów
  literackich
  , red. G. Gazda, Universitas (w druku).

 •         „Manifest Neolingwistyczny v. 1.1” i jego poetyckie potomstwo – twórczość nowatorów czy paseizm? (w druku).

 •        Młodopolska „muzyczność” w futurystycznych uszach, czyli o awangardowych aktualizacjach symbolistycznej „dźwiękowości” poezji  (w druku).

 •        Audialność i wizualność sztuki słowa – o współczesnych „powrotach
  awangardy” (w druku)

 •        Wspólny język czy wieża Babel? –
  o terminach współistniejących w literaturoznawstwie i historii sztuki
  (w druku).   

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 •        książka dotycząca ukształtowania dźwiękowego tekstów poetyckich polskiego futuryzmu na tle teorii i praktyki twórczej awangardy światowej (dadaizm niemiecko- i francuskojęzyczny, futuryzm rosyjski) i tradycji literatury rodzimej (folklor, poezja młodopolska).

 •        „Wszystko zewnętrzne przeniosłem do wazonu mej duszy” – polskie haiku polemiczne.

 

 

     
 
 
 
 
O nas | Działalność | Realizacje | Projekty | Nasze pisanie | Wywiady
Copyright 2006 ®SSW    Home    -   Forum   -   Księga Gości   -   Kontakt   Template by Finerdesign.com
 

webadmin > Paulina Bocianowska > art2day@op.pl > 4850387